Vänsterpartiet Salem

För ett Salem för alla, inte bara de rikaste

Medlemsmöte
Varmt välkomna på medlemsmöte 22 oktober kl 19.00 i kommunhuset. Vi kommer att prata om läget efter valet och om våra kommande prioriteringar i kommunens budget. Kontakta gärna medlemsansvarig Daniel Hansson på 0703497329 vid frågor.

Planeringskonferens
Den 24 november kommer vi att ha en planeringskonferens på Långholmen dit alla medlemmar är välkomna. Vi kommer under lättsamma former att prata framtid, om hur vi vill arbeta de kommande åren och vad vi vill driva. Mer info kommer, men strecka dagen redan nu!

Schyssta aktiviteter
Vänsterpartiet Storstockholm planerar många schyssta aktiviteter, inte minst för nya medlemmar. ”Nachos för nya” kan varmt rekommenderas, där man får en introduktion till Vänsterpartiet och träffa olika rikspolitiker. Läs mer på http://storstockholm.vansterpartiet.se/kalendarium/

Kommentar till valet
Vänsterpartiet Salem gör sitt bästa val på 16 år! Vi har kämpat dag och natt för ett mer jämlikt och jämställt Salem. Tack alla som stöttat oss! 

Men vi vill mer – och du behövs för att göra det möjligt! Gå in på vansterpartiet.se och bli medlem redan idag.

Vi kommer att ha vårt första möte 20 september 18.30 i kommunhuset med direktsänt tal av Jonas Sjöstedt. Nya medlemmar är extra varmt välkomna. Vi ses!

 

Valaktiviteter

5 september – flygbladsutdelning vid Tumba station tillsammans med Vänsterpartiet Botkyrka. Många Salembor åker tåg från Tumba. Därför går vi samman med Vänsterpartiet Botkyrka för en gemensam aktivitet.

6 september – affischering i Salem och Rönninge

7 september – på morgonen flygbladsutdelning vid Rönninge station. På eftermiddagen är vi i Salems centrum

8 september – vi står i Salems centrum

Utöver det kommer vi att dela ut vår valplattform i brevlådor runt om i Salem och Rönninge.

 

Bostäder till alla och kommunalt ansvarstagande
Alla människor ska ha möjlighet till ett eget hem till en rimlig kostnad, idag finns det i Salem gott om bostäder för de som har möjlighet att köpa sin bostad, medan de som inte kan köpa bostad tvingas flytta från Salem. Det vill vi förändra! Det måste bli lättare att hitta ett boende i Salem oavsett ekonomisk situation.

Bostadsbristen måste byggas bort. Det byggs just nu mycket i Salem och det finns planer för ännu mer, men det byggs inte hyresrätter i den omfattning som behövs och det som byggs behöver också ha hyror som alla har råd med. För att det ska bli så krävs en aktiv bostadspolitik. Det krävs förstås också statliga åtgärder som investeringsstöd för byggande av hyresrätter, statliga lån samt byggbolag med fokus på att bygga billiga hyresrätter.

I Salem kommer vi fortsätta arbeta vi för införande av ett allmännyttigt bostadsföretag för att vi som kommun ska kunna styra vilken typ av bostäder som byggs och vi ska kunna ta ett gemensamt grepp om bostadsbristen i kommunen. Det är uppenbart att marknaden inte lyckats möta behoven hos ungdomar som vill kunna skaffa sig sin första egna bostad, de äldre som vill flytta till en lägenhet, familjer som behöver större bostad eller familjer i separation.

Vänsterpolitik på kommunfullmäktige 180614

Igår torsdag var det kommunfullmäktigemöte. Vänsterpartiet var aktivt och drev många viktiga frågor.

Först ut var ekonomiska ramar. Vänsterpartiet var det enda parti som kom med egna yrkanden på driftbudget. Vi vill se särskilda satsningar på fritids som idag är en något bortglömd verksamhet. Vårt förslag innehöll extra resurser till sänkning av de mycket höga avgifterna inom kulturskolan, så att alla ska ha en möjlighet att ta del av kultur – inte bara de rika. Vidare avsatte vi en stor summa pengar för att behålla den viktiga serviceassistenter inom äldreomsorgen. Dessa finns för att avlasta den ordinarie personalen genom att städa, diska och ta hand om utemiljö. Bra för de äldre och inte minst en viktig satsning på arbetsmiljön. Serviceassistenter fanns det inte finansiering för i alliansens budget efter årsskiftet.

Vänsterpartiet stödde förslaget till Översiktsplan för Salmes kommun, och gladdes särskilt åt skrivningar om att det behöver byggas fler hyresrätter i Salems kommun. Detta är något som Vänsterpartiet i Salem drivit länge. Vi ställde oss också negativa till en fullstor idrottshall på Fågelsången när det byggs en skola där, eftersom vi tror att det kommer att påverka de omkringboende negativt.

Sanna Jansson-Wiberg hade också lagt en motion om utökning av feriearbeten. Motionen fick bifall av kommunfullmäktige och därför kommer feriearbeten nu också kunna erbjudas inom föreningslivet. Antalet platser inom feriepraktiken ses över i samband med budgetarbete.

En motion från Rönningepartiet väckte också starka reaktioner, där man ville se en snabb avveckling av flyktingbarackerna. Detta är att fiska i grumligt vatten. Vi har som kommun ålagts att ta emot ett visst antal kvotflyktingar. Dessa måste ha någonstans att bo. Alternativet är att köpa in ett stort antal bostadsrätter, vilket är mycket dyrare. Till och med Rönningepartiets representanter yrkade avslag på sin egen motion.

Som vanligt kom inte Sverigedemokraterna på kommunfullmäktiges möte.

Kommunlistan klar
Sanna Jansson-Wiberg toppar Vänsterpartiet Salems kommunlista inför valet den 9 september. Sanna representerar idag Vänsterpartiet Salem i kommunfullmäktige. Till vardags arbetar Sanna som lärare.

På listan finns också Daniel Hansson, Itai Fernandez, Håkan Hultgren och Paula Fuenzalida.

Sanna-Jansson-Wiberg ny ordförande i Vänsterpartiet Salem
Sanna Jansson-Wiberg har valts till ny ordförande för Vänsterpartiet Salem vid föreningens årsmöte den 25 februari. Till ledamöter valdes Håkan Hultgren, Itai Fernandez och Daniel Hansson.

Inom kort börjar det lokala arbetet med en valplattform utifrån ”Ett Sverige för alla, inte bara de rika”. Vill du vara med och utforma vår politik lokalt? Tveka inte att höra av dig!

Engagera dig i Vänsterpartiet
Är du en av dem som är orolig över Donald Trumps framgångar, över Sverigedemokraternas hat och direktörernas förakt för vanligt folk. Om du vill göra något konkret idag – gå med i Vänsterpartiet. Tillsammans kan vi göra skillnad och visa på att ett annat samhälle är möjligt där det inte spelar någon roll var du kommer ifrån, vilket kön du har, vem du vill leva med eller hur tjock din plånbok är.

Vi behöver bli flera som organiserar oss i kampen mot rasism och sexism. Vi behöver bli fler som vänder ryggen åt SD, som delar flygblad, som står upp för allas lika värde på skolor och på arbetsplatser. Tillsammans är vi starka.

bli medlem idag, om du vill bli aktiv medlem eller stödmedlem väljer du själv. Hos Vänsterpartiet är alla välkomna!

Du kan kontakta oss genom att skicka e-post till vår nya ordförande  Sanna Jansson-Wiberg

Besök oss på Facebook
Besök oss gärna på Facebook. Se vad som är på gång inom Vänsterpartiet Salem.