Vänsterpartiet Salem – Inte till salu

[email protected]

Bekämpa rasismen - bli medlem i Vänsterpartiet

Vänsterpolitik på kommunfullmäktige 180614

Igår torsdag var det kommunfullmäktigemöte. Vänsterpartiet var aktivt och drev många viktiga frågor.

Först ut var ekonomiska ramar. Vänsterpartiet var det enda parti som kom med egna yrkanden på driftbudget. Vi vill se särskilda satsningar på fritids som idag är en något bortglömd verksamhet. Vårt förslag innehöll extra resurser till sänkning av de mycket höga avgifterna inom kulturskolan, så att alla ska ha en möjlighet att ta del av kultur – inte bara de rika. Vidare avsatte vi en stor summa pengar för att behålla den viktiga serviceassistenter inom äldreomsorgen. Dessa finns för att avlasta den ordinarie personalen genom att städa, diska och ta hand om utemiljö. Bra för de äldre och inte minst en viktig satsning på arbetsmiljön. Serviceassistenter fanns det inte finansiering för i alliansens budget efter årsskiftet.

Vänsterpartiet stödde förslaget till Översiktsplan för Salmes kommun, och gladdes särskilt åt skrivningar om att det behöver byggas fler hyresrätter i Salems kommun. Detta är något som Vänsterpartiet i Salem drivit länge. Vi ställde oss också negativa till en fullstor idrottshall på Fågelsången när det byggs en skola där, eftersom vi tror att det kommer att påverka de omkringboende negativt.

Sanna Jansson-Wiberg hade också lagt en motion om utökning av feriearbeten. Motionen fick bifall av kommunfullmäktige och därför kommer feriearbeten nu också kunna erbjudas inom föreningslivet. Antalet platser inom feriepraktiken ses över i samband med budgetarbete.

En motion från Rönningepartiet väckte också starka reaktioner, där man ville se en snabb avveckling av flyktingbarackerna. Detta är att fiska i grumligt vatten. Vi har som kommun ålagts att ta emot ett visst antal kvotflyktingar. Dessa måste ha någonstans att bo. Alternativet är att köpa in ett stort antal bostadsrätter, vilket är mycket dyrare. Till och med Rönningepartiets representanter yrkade avslag på sin egen motion.

Som vanligt kom inte Sverigedemokraterna på kommunfullmäktiges möte.

Kommunlistan klar
Sanna Jansson-Wiberg toppar Vänsterpartiet Salems kommunlista inför valet den 9 september. Sanna representerar idag Vänsterpartiet Salem i kommunfullmäktige. Till vardags arbetar Sanna som lärare.

På listan finns också Daniel Hansson, Itai Fernandez, Håkan Hultgren och Paula Fuenzalida.

Sanna-Jansson-Wiberg ny ordförande i Vänsterpartiet Salem
Sanna Jansson-Wiberg har valts till ny ordförande för Vänsterpartiet Salem vid föreningens årsmöte den 25 februari. Till ledamöter valdes Håkan Hultgren, Itai Fernandez och Daniel Hansson.

Inom kort börjar det lokala arbetet med en valplattform utifrån ”Ett Sverige för alla, inte bara de rika”. Vill du vara med och utforma vår politik lokalt? Tveka inte att höra av dig!

Engagera dig i Vänsterpartiet
Är du en av dem som är orolig över Donald Trumps framgångar, över Sverigedemokraternas hat och direktörernas förakt för vanligt folk. Om du vill göra något konkret idag – gå med i Vänsterpartiet. Tillsammans kan vi göra skillnad och visa på att ett annat samhälle är möjligt där det inte spelar någon roll var du kommer ifrån, vilket kön du har, vem du vill leva med eller hur tjock din plånbok är.

Vi behöver bli flera som organiserar oss i kampen mot rasism och sexism. Vi behöver bli fler som vänder ryggen åt SD, som delar flygblad, som står upp för allas lika värde på skolor och på arbetsplatser. Tillsammans är vi starka.

bli medlem idag, om du vill bli aktiv medlem eller stödmedlem väljer du själv. Hos Vänsterpartiet är alla välkomna!

Du kan kontakta oss genom att skicka e-post till vår nya ordförande  Sanna Jansson-Wiberg

Besök oss på Facebook
Besök oss gärna på Facebook. Se vad som är på gång inom Vänsterpartiet Salem.